Tuesday, March 22, 2005

Denne nettsiden inneholder mailene utvekslet med Aftenposten. Den siterte mailen med Aftenpostens syn ble sendt 13/12-02.


TIL AFTENPOSTEN 9/12-02:


Aftenposten debatt

Vedlagt er et innlegg til Aftenpostens morgennummer i to varianter:

A En versjon på 1220 ord ("langversjon")
B En versjon på 460 ord ("kortversjon"). I denne versjonen henviser vi til et nettsted som inneholder versjonen på 1220 ord.

Innlegget er ikke sendt til andre aviser. Før teksten eventuelt forkortes, ber vi om å bli kontaktet. I innledningen har vi skrevet "2. oktober." i stedet for f.eks. "2. oktober (innlegget vårt er forsinket).", men her kan kanskje Aftenposten velge en passende formulering?

Kontaktperson:
Erik Thorvik
Minister Ditleffs vei 7A
0862 OSLO
Telefon dagtid: 22 18 18 02

Medforfatter:
Stig Riise Pettersen
Fjellmyr 68
5532 HAUGESUND
Telefon dagtid: 52 74 30 00


Vennlig hilsen
Erik Thorvik


FRA AFTENPOSTEN 9/12-02:


Kjære innsender!

Dette er et automatisert svar fra Aftenpostens debattredaksjon. Deres innlegg er kommet vel frem, men ennå ikke lest. Vi takker for at De vil benytte Aftenposten til å nå ut med Deres meninger.

Vi mottar nå så et så stort antall innlegg til begge papirutgaver, at vi dessverre må takke nei til mange. Vi gir innsenderne beskjed når et innlegg benyttes, men ikke når vi ikke har plass til det. Det betyr, at hvis De ikke har hørt noe fra Aftenposten i løpet av de fire første virkedagene etter at Deres innlegg ble sendt, vil det ikke bli brukt. Vi sender ikke noen spesiell beskjed om det utover dette automatiserte brevet.

For at vi skal kunne trykke et innlegg, trenger vi innsenderens privatadresse. Dessuten et telefonnummer hvor vi kan få tak i henne/ham på dagtid. Innlegg som ikke inneholder disse opplysningene, vil ikke bli benyttet. Har De glemt å oppgi adresse og dagtelefon, ber vi Dem sende disse opplysningene snarest.

Aftenposten ønsker ikke å trykke innlegg som samtidig tilbys andre. Hvis De har sendt dette til flere, ber vi om at De sender oss beskjed om det. Debattredaksjonen setter stor pris på at det av følgebrev til alle innlegg fremgår at de bare er tilbudt oss.

For å få plass til så mange innlegg som mulig, opererer vi med lengdebegrensninger. Bli derfor ikke overrasket dersom vi ber Dem forkorte til et bestemt antall tegn (bokstaver og ordmellomrom).

Vi gjør oppmerksom på at det også foregår en blomstrende debatt i Aftenpostens internettutgave. De kan enten gå inn via forsiden http://www.aftenposten.no/, eller direkte til Debattcentralen http://debatt.aftenposten.no/. Velg knappen 'registrer deg'. Når De er registrert har De valget mellom å sende innlegget til en debatt som
allerede går eller til lesernes mening der nye debatter føres.

Vennlig hilsen
Debattredaksjonen


TIL AFTENPOSTEN 9/12-02:


Aftenposten debatt

Tidligere i dag sendte jeg inn en kortversjon på 460 ord. Nå har jeg oppdaget at jeg har slurvet med tellingen av antall ord i debattinnleggene, og har nå laget en ny kortversjon, på 340 ord (vedlegg: "kort B"). Hvis det er mulig å få inn 33 ord til, ønsker jeg følgende setning satt inn sist i nest siste avsnitt (mao. etter ".. svar ovenfor."): I sin takketale 25. august i anledning "Morton Deutsch Conflict Resolution Award" sa Galtung mer om Al-Qaidas organisasjonsform, bl.a. dette: "Experts in the region talk about Al Qaeda as a Washington construct"
(transcend.org).

Vennlig hilsen
Erik Thorvik


TIL AFTENPOSTEN 9/12-02:


Aftenposten debatt

Først sendte jeg en kortversjon på 460 ord, så en på 340 ord. Nå har jeg oppdaget at versjonen på 340 ord ble for knapp. Setningen sitert fra Hegge, "Det er riktig at kvalitetskontrollen er mer solid andre steder", kan ikke strykes likevel. Derfor har jeg nå lagt ved en tredje kortversjon på 350 ord ("kort C"), som inkluderer denne setningen. Beklager rotet.

Hvis mulig, ønsker jeg fremdeles å få lagt følgende 33 ord til "kort C"-versjonen (sist i nest siste avsnitt, mao. etter ".. svar ovenfor."): I sin takketale 25.
august i anledning "Morton Deutsch Conflict Resolution Award" sa Galtung mer om Al-Qaidas organisasjonsform, bl.a. dette: "Experts in the region talk about Al Qaeda as a Washington construct" (transcend.org).

Vennlig hilsen
Erik Thorvik


FRA AFTENPOSTEN 10/12-02:


Takk for leserinnlegget som vi gjerne vil trykke. Vi kan dessverre ikke oppgi noen dato fordi debattsidene settes sammen fra dag til dag.
Med vennlig hilsen

Unni Wenche Grønvold
Debattredaksjonen


TIL AFTENPOSTEN 10/12-02:


Unni Wenche Grønvold

Takk! Hvis det er mulig, vil jeg gjerne skifte ut den tredje kortversjonen med en fjerde (vedlagte "kort D" på 360 ord) (beklager). Forskjellen er:

Følgende er tatt ut: Dette framgår nesten like klart fra Hegges kilde NTB, som refererte Galtungs siste svar ovenfor.

Følgende er satt inn: Dette framgår nesten like klart av Hegges kilde NTB. NTB meldte bl.a. at "al-Qaida er noe USA har funnet på, mener [..] Galtung", og refererte hans siste presisering ovenfor.

Motiv: Den siste er mer rettferdig overfor Hegge, synes jeg.

Vennlig hilsen
Erik Thorvik


FRA AFTENPOSTEN 10/12-02:


Til Erik Thorvik,

Vi beklager, men siden er allerede gått i produksjon.

Med hilsen

Unni Wenche Grønvold
Debattredaksjonen


TIL AFTENPOSTEN 10/12-02:


Unni Wenche Grønvold

Beklager, min feil.

Vennlig hilsen
Erik Thorvik


TIL AFTENPOSTEN 11/12-02:


Aftenposten debatt

Innlegget nedenfor ønskes inn i Aftenpostens morgennummer.

Erik Thorvik


Hegge mot Galtung

Av Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen

I Aftenposten 11. desember hadde vi et innlegg om Per Egil Hegges kommentar om Johan Galtung 2. oktober. Der oppsummerte vi fire feil eller forvrengninger i Hegges kommentar. Men Aftenposten hadde strøket siste avsnitt, som lød slik:

Hegges kommentar inneholder fem andre nevneverdige feil eller forvrengninger. En gjennomgang av dette pluss en merknad om Aftenposten finnes på www.innlegg.blogspot.com.


TIL AFTENPOSTEN 13/12-02:


Aftenposten debatt

Morgenen 11. desember sendte jeg følgende mail til Aftenposten debatt:

< Her følger så den ovenstående mailen. >

Aftenposten debatt har ikke svart på denne mailen.

Vi ba om å bli kontaktet før Aftenposten eventuelt strøk noe. Pga. strykningen gir innlegget nå inntrykk av at det ikke var andre nevneverdige feil eller forvrengninger i Hegges kommentar enn de fire ovennevnte. Alle disse fire gjaldt vel å merke samme tema i kommentaren, mens fire av de fem andre gjaldt kommentarens to andre tema. Aftenposten fjernet mao. halve meningsinnholdet, i et innlegg hvor avisen selv er den som kritiseres.

Aftenposten bør trykke det ovenstående innlegget i morgennummerets debattspalte.

Vennlig hilsen
Erik Thorvik

Kopi: Einar Hanseid, Per Egil Hegge, Unni Wenche Grønvold


FRA AFTENPOSTEN 13/12-02:


Kjære Erik Thorvik: I Aftenposten følger vi den linje at henvisninger til egne og andres nettsteder som regel fjernes fra artiklene. Årsakene er flere, blant annet ville det være uråd for oss å kontrollere alt det kunne henvises til i våre spalter. Unntak gjøres bare i særskilte tilfelle.
Vi stryker derfor nesten alltid slike henvisninger i tekstene uten å spørre artikkelforfatteren om lov først. Jeg henviser for øvrig til teksten i vår faste
vignett på debattsiden: "Redaksjonen forbeholder seg rett til å forkorte". Det forbeholdet benytter vi oss av daglig.
Med vennlig hilsen,
Ulf Andenæs redsekr.


TIL AFTENPOSTEN 15/12-02:


Ulf Andenæs

Jeg burde selvfølgelig ha sjekket med Aftenposten om det var ok å henvise til et nettsted, beklager.

Jeg håper Aftenposten vil trykke følgende innlegg:


Hegge mot Galtung

Av Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen

I Aftenposten 11. desember hadde vi et innlegg om Per Egil Hegges kommentar om Johan Galtung 2. oktober. Der oppsummerte vi fire feil eller forvrengninger i Hegges kommentar. Siste avsnitt i innlegget vi sendte Aftenposten, lød slik:

"Hegges kommentar inneholder fem andre nevneverdige feil eller forvrengninger. En gjennomgang av dette pluss en merknad om Aftenposten finnes på www.innlegg.blogspot.com."

Dette avsnittet hadde Aftenposten strøket, siden henvisninger til nettsted vanligvis strykes. Vi setter pris på at Aftenposten med dette gjør et unntak.


Alternativt kan Aftenposten selv formulere noe tilsvarende. Teksten på www.innlegg.blogspot.com kan eventuelt legges på et nettsted Aftenposten kontrollerer.

Dette bør mao. være et av de "særskilte tilfelle" du nevner, hvor Aftenposten gjør unntak:

1 Å unngå og å rette opp feil/forvrengninger (FF-er) i egne spalter bør være første bud for en avis. Ikke minst gjelder dette når FF-ene sverter noen (til og med for å ha framsatt FF-er). Presseetisk verre kommentar har ikke jeg sett - med mulig unntak av en tidligere kommentar av Hegge.

2 Hovedpoenget er ikke de enkelte FF-ene, selv om disse er viktige nok i seg selv, men deres antall. Som nevnt i forrige mail, gir innlegget nå inntrykk av at det ikke er andre nevneverdige FF-er i kommentaren enn de fire ovennevnte. Aftenposten kunne ha unngått dette ved å stryke bare den siste setningen (og eventuelt skifte ut "fem" med "også" i den nest siste).

3 Merknaden om Aftenposten på www.innlegg.blogspot.com er viktig. Bl.a. er den et tegn på at Aftenposten ikke har tatt inn over seg det presseetiske alvoret i Gudmund Hernes' drosjesak i 1999.

Ved å trykke det ovenstående innlegget, vil Aftenposten signalisere at avisen tar presseetikk alvorlig.

Vennlig hilsen
Erik Thorvik

Kopi: Per Egil Hegge